DÖKÜMANLAR

Etkileşimli Tahta Muayene Kabul Süreci

Tablet 

Etkileşimli Tahtaların son durumu ve devam eden muayene kabuller hakkında bilgilendirme yapmak üzere düzenlenmiştir.

DOSYALAR 

1. Etkileşimli Tahta Faz 2 Projesi Keşif Yönergesi !!! İNDİR !!!
2. ET Muayene Kabul ve Sorunlar Hakkında Bakanlıktan Gelen Görüş E-Postası !!! İNDİR !!!
3. ET ile Altyapı Uyum Sorunu İle İlgili Bakanlık Yazısı !!! İNDİR !!!
4. Etkileşimli Tahta Sözleşmesi !!! İNDİR !!!
5. Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi !!! İNDİR !!!
6. Muayene Kabulün Nereden Yapılacağına Dair Bakanlık Yazısı !!! İNDİR !!!
7. Muayene Kabul Esnasında Yapılacak Kontrol Listesi !!! İNDİR !!!